รถกระบะ 4ประตู

Isuzu Dmax. Automatic gear

Isuzu Dmax (เกียร์ออโต้)
มีฝาปิดหลังกระบะ With canopy

1 -7 วัน = 1,500 บาท / วัน
7 วันขึ้นไป = 1,400 บาท / วัน
14 วันขึ้นไป = 1,300 บาท / วัน
21 วันขึ้นไป = 1,200 บาท / วัน
30 วันขึ้นไป = 1,100 บาท / วัน
เช่าระยะยาว - เช็คราคาค่าเช่าระยะยาว

View other cars...

ISuzu Dmax with canopy
Toyota Hilux Revo (Auto)
เช่า 1 -7 วัน = 1,500 บาท / วัน
เช่า 7 วันขึ้นไป = 1,400 บาท / วัน
เช่า 14 วันขึ้นไป = 1,300 บาท / วัน
เช่า 21 วันขึ้นไป = 1,200 บาท / วัน
เช่า 30 วันขึ้นไป = 1,100 บาท / วัน

View details

Toyota Hilux Vigo
Toyota Hilux Vigo (Manual gear)
เช่า 1 -7 วัน = 1,400 บาท / วัน
เช่า 7 วันขึ้นไป = 1,300 บาท / วัน
เช่า 14 วันขึ้นไป = 1,200 บาท / วัน
เช่า 21 วันขึ้นไป = 1,100 บาท / วัน
เช่า 30 วันขึ้นไป = 1,000 บาท / วัน

View details

Mitsubishi Triton Automatic gear
Mitsubishi Triton (Auto)
เช่า 1 -7 วัน = 1,400 บาท / วัน
เช่า 7 วันขึ้นไป = 1,300 บาท / วัน
เช่า 14 วันขึ้นไป = 1,200 บาท / วัน
เช่า 21 วันขึ้นไป = 1,100 บาท / วัน
เช่า 30 วันขึ้นไป = 1,000 บาท / วัน

View details