เงื่อนไขประกัน

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาสุทธิ รวมประกันภัยชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว
ประกันภัยของเรามี 2 ชนิด

1. ประกันชั้น 1 แบบมี ดีดัก (CDW)
ประกันชั้น 1 ชนิด CDW รวมในราคาค่าเช่าเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ท่าน มีอุบัติเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (ดีดัก / Deductible) จำนวน 3,000 - 10,000 บาท
นอกเหนือจากนั้น ประกันภัยและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ตามวงเงินที่ระบุใว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ประกันชั้น 1 แบบไม่มี ดีดัก (SCDW)
SCDW เป็นประกันเสริมที่ไม่รวมอยู่ในราคาค่าเช่ารถพื้นฐานของเรา
สามารถซื้อเพื่มได้ในราคาวันละ 250 บาท ต่อ วัน

หากได้ซื้อประกันเพื่ม ในกรณีที่ท่าน มีอุบัตเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านได้รับความเสียหาย / ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ทางเรามีบริการรถทดแทนคันใหม่เปลี่ยนให้ท่านฟรีตลอดระยะเวลาการเช่ากับเรา

หากท่านประสงค์เช่ารถพร้อมประกัน ชนิด SCDW / No deduct ไม่มีดีดัก ท่านสามารถระบุในการจองของท่านได้ www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร หรือสามารถแจ้งกับพนักงานรับจองของเราได้เลย