เงื่อนไขการเช่า

คุณสมบัติผู้เช่า & ผู้ขับขี่:
1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ครอบครองใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 1ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการชำระเงิน :
โอคาร์เร้นท์รับทั้งเงินสด และ บัตรเครดิต ในกรณีที่จองล่วงหน้า ทางเราไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินมัดจำการจอง
วันที่รับรถ ลูกค้าจะต้องชำระ 1. ค่าเช่า 2. เงินประกัน จำนวน 3,000 บาท ซึ่งเงินประกัน ทางเราจะคืนให้ท่านเมื่อท่านคืนรถให้เรา

เอกสารที่ต้องใช้ ในวันที่รับรถ :
1. บัตรประชาชน / Passport (ตัวจริง)
2. ใบขับขี่ (ตัวจริง)

ระยะเวลาของการเช่า :
1 วัน = 24 ชม -
ในกรณีที่ รับรถ 09:00 ถ้าคืน 09:00 วันถึดไป จะนับเป็น 1วัน

วิธีการจอง :
เพียงกรอกข้อมูลรายละเอียดการเช่า และ กดจอง www.ocarrent.com/booking
หลังจากทางเราได้รับ Booking ของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินการตรวจเช็คสถานะของรถที่ท่านจองเข้ามาว่าว่างหรือไม่ และจะยืนยันสถานะ Booking การจองของท่านภายใน 24ชม หลังจากได้รับจอง หากท่านไม่สะดวกจองผ่านเว็ป สามารถจองผ่าน Line หรือ โทรศัพท์ได้เช่นกัน

เงื่อนไขประกันภัย :
รถยนต์ของเรามีประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน
ในกรณีที่รถยนต์มีอุบัติเหต ุหรือเกิดความเสียหายระหว่างระยะเวลาเช่า ลูกค้าจะมีส่วนรับผิดชอบเฉพาะค่าเสียหายส่วนแรก (สูงสุด 6,000 บาท) ที่เหลือนอกเหนือจากนั้น ประกันภัยและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุนั้นๆ ทางเรายินดีที่จะส่งรถคันใหม่ไปเปลี่ยนให้ใช้ทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่มเติม