อุปกรณ์เสริม

โอ คาร์เร้นท์ เน้นความสะอวดสะบายและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

รถยนต์ทุกคันของเรามี WiFi Internet บริการฟรี

นอกเหนือจากนี้ เรายังมีบริการให้ยืมอุปกรณ์เสริมอื่นๆฟรี ตลอดระยะเวลาที่เช่ากับเรา
เรามีทั้ง เบาที่นั่งนริภัยสำหรับเด็กทารก เด็กเล็ก และเด็กโต และ GPS นำทาง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้อุปกรณ์เสริม สามารถจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพื่มเติม

child seats

gps