เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

📋 คุณสมบัติผู้เช่า - ผู้ขับขี่

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ครอบครองใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
    (สามารถใช้ใบขับขี่ของต่างประเทศได้)

 📋 เงื่อนไขการชำระ

ผู้เช่าจะต้องชำระ ค่าเช่า พร้อม ชำระค่าเงินมัดจำ ณ วันที่รับรถ
มัดจำสำหรับรถเก๋ง : 3,000 บาท
มัดจำสำหรับรถ 7 ที่นั่ง และ รถกระบะ : 5,000 บาท
มัดจำสำหรับรถรุ่น Toyota Fortuner : 10,000 บาท

เงื่อนไขการคืนเงินมัดจำ ประกันรถยนต์
ในกรณีที่ผู้เช่าชำระ เงินมัดจำ โดยเงินสด ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืน ทันที ณ วันที่ผู้เช่าส่งมอบรถยนต์คืน
ในกรณีที่ผู้เช่าชำระ เงินมัดจำ โดยวิธีโอนเงิน ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ผู้เช่าส่งมอบรถยนต์คืน

 📋 เอกสารประกอบการเช่ารถ 🪪


1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
โปรดนำเอกสารตัวจริง แสดงแก่พนักงาน ณ วันที่ทำสัญญารับมอบรถยนต์
เอกสารของท่าน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ไม่หมดอายุ
เรารับเฉพาะเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่รับรูปถ่าย หรือสำเนาถ่ายเอกสาร ของบัตรประชาชนและใบขับขี่ ทุกรณี

ในกรณีที่ท่านมิสามารถแสดงเอกสารดังกล่าววันที่รับรถ จะถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่า และสละสิทธิ์การจองรถ

 📋 การคำนวนระยะเวลาการเช่ารถยนต์

อัตราค่าเช่าของเราคิดเป็นรายวัน
1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง
ในกรณีที่ท่าน เริ่มเช่ารถ วันที่ 2 เวลา 12:00 น หากท่านคืนภายใน 12:00 ของวันที่ 3 เราจะคิดค่าเช่าเป็น 1 วัน
ในกรณีที่เลยเวลาเช่าเดิมไป เช่น เริ่มเช่าเวลา 12:00 แต่คืนรถในวันถัดไปเวลา 14:00 จะคิดเพื่มค่าเช่ารวมเป็น 2 วัน
ท่านสามารถใช้ระบบจองออนไลน์ของเราคำนวนราคาค่าเช่าให้ได้ ตลอด 24 ชม หรือติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาที่

www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร หรือ โทร 084 4080 443

 📋 เงื่อนไขประกัน

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาสุทธิ รวมประกันภัยชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว
ประกันภัยของเรามี 2 ชนิด

1. ประกันชั้น 1 แบบมี ดีดัก (CDW)
ประกันชั้น 1 ชนิด CDW รวมในราคาค่าเช่าเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้เช่า มีอุบัติเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก
(ดีดัก / Deductible) จำนวน 3,000 - 10,000 บาท
นอกเหนือจากนั้น ประกันภัยและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ตามวงเงินที่ระบุใว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

2. ประกันชั้น 1 แบบไม่มี ดีดัก (SCDW)
SCDW เป็นประกันเสริม ซึ่งไม่รวมอยู่ในราคาค่าเช่ารถพื้นฐาน
ผู้เช่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพื่มได้ ในราคาวันละ 250 บาท / วัน

หากได้ซื้อประกันเพื่ม ในกรณีที่ผู้เช่า มีอุบัตเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ผู้เช่าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ในกรณีที่รถยนต์ของผู้เช่าได้รับความเสียหาย / ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ทางเรามีบริการรถทดแทนคันใหม่เปลี่ยนให้ผู้เช่าฟรีตลอดระยะเวลาการเช่ากับเรา

หากท่านประสงค์เช่ารถพร้อมประกัน ชนิด SCDW / No deduct ไม่มีดีดัก ท่านสามารถระบุในการจองของท่านได้ www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร หรือสามารถแจ้งกับพนักงานรับจองของเราได้เลย


อ่านเพื่มเติม

 📋 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ในกรณีที่ผู้เช่าประสบอุบัติเหตุิ หรือว่ารถยนต์ที่ได้เช่าไปเกิดการชำรุดระหว่างการเช่า โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า
เรามีบริการรถสำรอง เปลี่ยนให้ผู้เช่าฟรี ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เช่ากับเรา

อ่านเพื่มเติม

 📋 สภาพรถของเรา

เรารับประกันว่าสภาพรถยนต์ของเราทุกคันเป็นรถสภาพใหม่ สภาพดี สภาพพร้อมใช้งาน 100% และรถยนต์ของเราทุกคัน จะถูกส่งมอบให้ผู้เช่าในสภาพที่สะอาด เหมือนรถใหม่ทุกครั้ง
ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในสภาพรถยนต์ของเรา เรายินดีคืนเงินค่าเช่า 100% ทุกกรณี

 📋 น้ํามันเชื้อเพลิงในรถของเรา

รถของเราทุกคัน จะถูกสุงมอบให้ผู้เช่าพร้อมปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังเสมอ
ผู้เช่าจะต้องส่งรถคืนในสถาพน้ำมันปริมาณเต็มถังเช่นกัน

รถยนต์ของเราทุกรุ่น ใช้น้ำมัน แก็ซโซฮอล 95
รถกระบะของเราทุกรุ่น ใช้น้ำมัน ดีเซล

 📋 วิธีการจอง

ท่านสามารถจองรถยนต์ของท่านผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จองออนไลน์ จองผ่านไลน์ E-mail หรือ ผ่านโทรศัพท์

หลังจากทางเราได้รับข้อมูลการจองของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินยืนยันการจองของท่านภายใน 1 ชม (ในเวลาทำการ) หลังจากได้รับการจอง