เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

คุณสมบัติผู้เช่า - ผู้ขับขี่

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ครอบครองใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือ ชนิดตลอดฉีพ
    ใบอนุญาติขับรถชนิดชั่วคราว ไม่สามารถเช่ารถยนต์ได้ทุกๆกรณี


เงื่อนไขการชำระ

ผู้เช่าจะต้องชำระ ค่าเช่า พร้อม วางเงินมัดจำประกันรถยนต์ จำนวน 3,000 บาท ณ วันที่รับรถ
ผู้เช่าสามารถเลือกชำระค่าเช่า เป็น เงินสด หรือ บัตรเครดิต
เงินมัดจำประกันรถยนต์ จำนวน 3,000 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำประกันรถยนต์ คืนทันที ณ วันส่งมอบรถยนต์คืนเอกสารประกอบการเช่ารถ


นำเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันรับรถ ไม่จำเป็นต้องถ่ายเอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลการคำนวนระยะเวลาการเช่ารถยนต์

โอคาร์เร้นท์ ให้บริการขั้นต่ำ 1 วัน ขึ้นไป
1 วัน = 24 ชมเงื่อนไขประกัน

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาสุทธิ รวมประกันภัยชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพื่มเติมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ในกรณีที่ท่านประสบอุบัติเหตุิ หรือว่ารถยนต์ที่ได้เช่าไปเกิดการชำรุดระหว่างการเช่า โดยมิใช่ความผิดของท่าน
เรามีบริการรถสำรอง เปลี่ยนให้ท่านฟรี ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เช่ากับเรา

อ่านเพื่มเติมสภาพรถของเรา

เรารับประกันว่าสภาพรถยนต์ของเราทุกคันเป็นรถสภาพใหม่ สภาพดี สภาพพร้อมใช้งาน 100% และรถยนต์ของเราทุกคัน จะถูกส่งมอบให้ท่านในสภาพที่สะอาด เหมือนรถใหม่ทุกครั้ง
ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในสภาพรถยนต์ของเรา เรายินดีคืนเงินค่าเช่า 100% ทุกกรณีวิธีการจอง

ท่านสามารถจองรถยนต์ของท่านผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จองออนไลน์ จองผ่านไลน์ E-mail หรือ ผ่านโทรศัพท์

หลังจากทางเราได้รับข้อมูลการจองของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินยืนยันการจองของท่านภายใน 1 ชม (ในเวลาทำการ) หลังจากได้รับการจอง