เงื่อนไขการเช่า

คุณสมบัติผู้เช่า - ผู้ขับขี่

1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ครอบครองใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 1ปี ขึ้นไปเงื่อนไขการชำระเงิน

โอคาร์เร้นท์ รับทั้งเงินสด และ บัตรเครดิต
ผู้เช่าจะต้องชำระ ค่าเช่า ทั้งหมด + เงินประกัน (3,000 บาท) ตอนรับรถ
โดยผู้เช่าจะได้รับเงินประกันคืนในวันที่คืนรถเอกสารที่ต้องใช้ ในวันรับรถ


1. บัตรประชาชน / Passport
2. ใบขับขี่
(ใช้เอกสารตัวจริง ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)ระยะเวลาของการเช่า

1 วัน = 24 ชม - ในกรณีที่ รับรถ 09:00 ถ้าคืน 09:00 วันถึดไป จะนับเป็น 1วัน
โอคาร์เร้นท์ ให้บริการขั้นต่ำ 2 วัน ขึ้นไปวิธีการจอง

เพียงกรอกข้อมูลรายละเอียดการเช่า และ กดจอง www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร

หลังจากทางเราได้รับ Booking ของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินการตรวจเช็คสถานะของรถที่ท่านจองเข้ามาว่าว่างหรือไม่ และจะยืนยันสถานะ Booking การจองของท่านภายใน 24ชม หลังจากได้รับจอง

หากท่านไม่สะดวกจองผ่านเว็บไซต์ สามารถจองผ่าน Line หรือ โทรศัพท์ได้เช่นกันอุบัติเหตุ / เงื่อนไขประกันภัย

ราคาค่าเช่าของเรารวมประกันเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่รถยนต์มีอุบัติเหต ุหรือเกิดความเสียหายระหว่างระยะเวลาเช่า ลูกค้าจะมีส่วนรับผิดชอบเฉพาะค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 6,000 บาท ( ดีดัก - Deductible)
ค่าใช้จ่ายที่เหลือนอกเหนือจากนี้ ประกันภัยและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ตามวงเงินที่ระบุใว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

อ่านเพื่มเติม