เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

คุณสมบัติผู้เช่า - ผู้ขับขี่

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ครอบครองใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือ ชนิดตลอดฉีพ
    ใบอนุญาติขับรถชนิดชั่วคราว ไม่สามารถเช่ารถยนต์ได้ทุกๆกรณีเงื่อนไขการชำระ

ผู้เช่าจะต้องชำระ ค่าเช่า พร้อม วางเงินมัดจำประกันรถยนต์ จำนวน 3,000 บาท ณ วันที่รับรถ
ผู้เช่าสามารถเลือกชำระค่าเช่า เป็น เงินสด หรือ บัตรเครดิต ได้
เงินมัดจำประกันรถยนต์ จำนวน 3,000 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำประกันรถยนต์ คืนทันที ณ วันส่งมอบรถยนต์คืน

 เอกสารประกอบการเช่ารถ


นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง ณ วันรับรถ (ตัวจริง)
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 การคำนวนระยะเวลาการเช่ารถยนต์

อัตราค่าเช่าของเเป็นคิดเป็นรายวัน
1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง
ในกรณีที่ท่านเริ่มเช่ารถเวลา 12:00 ท่านจะต้องคืนภายใน 12:00 ของวันถัดไป จึงจะคิดค่าเช่าเป็น 1 วัน

ในกรณีที่เลยเวลาเช่าเดิมไป เช่น เริ่มเช่าเวลา 12:00 แต่คืนรถในวันถัดไปเวลา 14:00 จะคิดเพื่มค่าเช่ารวมเป็น 2 วัน
ท่านสามารถใช้ระบบจองออนไลน์ของเราคำนวนราคาค่าเช่าให้ได้ ตลอด 24ชม หรือโทรติดต่อสอบถามเพื่อขอราคากับเรา

www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร หรือ โทร 0844080443เงื่อนไขประกัน

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาสุทธิ รวมประกันภัยชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว
ประกันภัยของเรามี 2 ชนิด

1. ประกันชั้น 1 แบบมี ดีดัก (CDW)
ประกันชั้น 1 ชนิด CDW รวมในราคาค่าเช่าเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ท่าน มีอุบัติเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (ดีดัก / Deductible) จำนวน 3,000 - 10,000 บาท
นอกเหนือจากนั้น ประกันภัยและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ตามวงเงินที่ระบุใว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ประกันชั้น 1 แบบไม่มี ดีดัก (SCDW)
SCDW เป็นประกันเสริมที่ไม่รวมอยู่ในราคาค่าเช่ารถพื้นฐานของเรา
สามารถซื้อเพื่มได้ในราคาวันละ 250 บาท ต่อ วัน

หากได้ซื้อประกันเพื่ม ในกรณีที่ท่าน มีอุบัตเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านได้รับความเสียหาย / ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ทางเรามีบริการรถทดแทนคันใหม่เปลี่ยนให้ท่านฟรีตลอดระยะเวลาการเช่ากับเรา

หากท่านประสงค์เช่ารถพร้อมประกัน ชนิด SCDW / No deduct ไม่มีดีดัก ท่านสามารถระบุในการจองของท่านได้ www.ocarrent.com/จองรถเช่าอุดร หรือสามารถแจ้งกับพนักงานรับจองของเราได้เลย


อ่านเพื่มเติมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ในกรณีที่ท่านประสบอุบัติเหตุิ หรือว่ารถยนต์ที่ได้เช่าไปเกิดการชำรุดระหว่างการเช่า โดยมิใช่ความผิดของท่าน
เรามีบริการรถสำรอง เปลี่ยนให้ท่านฟรี ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เช่ากับเรา

อ่านเพื่มเติมสภาพรถของเรา

เรารับประกันว่าสภาพรถยนต์ของเราทุกคันเป็นรถสภาพใหม่ สภาพดี สภาพพร้อมใช้งาน 100% และรถยนต์ของเราทุกคัน จะถูกส่งมอบให้ท่านในสภาพที่สะอาด เหมือนรถใหม่ทุกครั้ง
ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในสภาพรถยนต์ของเรา เรายินดีคืนเงินค่าเช่า 100% ทุกกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงในรถของเรา

รถของเราทุกคัน จะถูกสุงมอบให้คุณลูกค้าพร้อมปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังเสมอ และคุณลูกค้าจะต้องส่งรถคืนในสถาพน้ำมันปริมาณเต็มถังเช่นกัน

รถยนต์ของเราทุกรุ่น ใช้น้ำมัน แก็ซโซฮอล 91 หรือ 95
ส่วนรถกระบะของเราทุกรุ่น ช้น้ำมัน ดีเซลวิธีการจอง

ท่านสามารถจองรถยนต์ของท่านผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จองออนไลน์ จองผ่านไลน์ E-mail หรือ ผ่านโทรศัพท์

หลังจากทางเราได้รับข้อมูลการจองของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินยืนยันการจองของท่านภายใน 1 ชม (ในเวลาทำการ) หลังจากได้รับการจอง